Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Øyvind Kaasa (AP) vil verne stillingene til de ansatte i Actus i minst ett år.
Øyvind Kaasa (AP) vil verne stillingene til de ansatte i Actus i minst ett år.

Ansatte er bekymret for jobbene sine hvis Actus skal ut av IDEA