TEMMER ILDEN: Røykdykkerne tester en ny slukningsmetode mot ildveggen før de kan gå inn i huset.
TEMMER ILDEN: Røykdykkerne tester en ny slukningsmetode mot ildveggen før de kan gå inn i huset.

Én times røykdykk tilsvarer en hard arbeidsdag