Kristoffer Sannerholt (SV).
Kristoffer Sannerholt (SV).

Forventer flertall for utprøving av leksefri skole