Ringsevja 2022 - mai - enveiskjøring (3)

Her settes fartsgrensen ned