Trafikkulykke med motorsykkel på Ulefoss. Luftambulansen måtte bistå