PRØVESMAKER: -Softisen kan nytes fra i morgen, lørdag, og da blir det underholdning fra korpset også, lokker innehaverne av Soften Isbar, Solbjørg Holter og Hans Jørgensen.
PRØVESMAKER: -Softisen kan nytes fra i morgen, lørdag, og da blir det underholdning fra korpset også, lokker innehaverne av Soften Isbar, Solbjørg Holter og Hans Jørgensen.

Sommer og softis i sikte