Kommunedirektør Rune Engehult.
Kommunedirektør Rune Engehult.

Innrømmer vesentlige mangler i varslingsrutinene