Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Inviterer til loppemarked og auksjon på Fellandtunet. Fra venstre: Laila Kornkåsa, Marianne Espeseth, Ingerene Aarhus Gundersen og Anne Grethe Rustbakken fra foreldregruppa.
Inviterer til loppemarked og auksjon på Fellandtunet. Fra venstre: Laila Kornkåsa, Marianne Espeseth, Ingerene Aarhus Gundersen og Anne Grethe Rustbakken fra foreldregruppa.

9. klassingene får selge Felland-inventar