Avdelingsingeniør for samferdsel og kommunalteknikk, Per Varøy, er bekymret for kostnadene ved de nye vann- og avløpsledningene på Romnes. Spesielt prisene på asfalt har økt mye siden nyttår.
Avdelingsingeniør for samferdsel og kommunalteknikk, Per Varøy, er bekymret for kostnadene ved de nye vann- og avløpsledningene på Romnes. Spesielt prisene på asfalt har økt mye siden nyttår.

Romnes får kommunal tilkobling for avløp