Tor Håkon Kaasa fra Kaasa maskin AS.
Tor Håkon Kaasa fra Kaasa maskin AS.

Kommunene tar mer av risikoen i anleggskontraktene