Kjøp og salg av eiendom overdragelser

Kjøp og salg av eiendom i Nome – mars 2022