Anne Berit Sunde
Anne Berit Sunde

Nå får Holla og Helgen ny sogneprest