Kevin Vinje
Kevin Vinje

Kevin (23) er fortsatt i Ukraina. Er bevæpnet og har deltatt i evakuering av flyktninger