Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Lastebil Svenskerud

Innførte telerestriksjoner på de kommunale veiene

Fra og med denne uka er det innført telerestriksjoner for kjøretøy med aksellast over seks tonn, på Nomes kommunale veier.

Restriksjonene trer i kraft fra det øyeblikk et skilt er satt opp, og til dette blir fjernet igjen. Det kommer sannsynligvis ikke til å gjelde alle kommunale veier, så her må man følge nøye med på skiltingen.

Flere unntak
Det gjøres unntak fra restriksjonene, på inntil åtte tonn, for renovasjon, rutebuss, fôrbil, melkebil, bergingsbil, utrykningskjøretøy og maskiner som benyttes til veivedlikehold.