Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Husefjell: Rik sumpskog finnes i skogområdet på Husefjell. Sumpskog er ulike typer fuktskog der grunnvannsspeilet står like under markoverflaten.
Husefjell: Rik sumpskog finnes i skogområdet på Husefjell. Sumpskog er ulike typer fuktskog der grunnvannsspeilet står like under markoverflaten.

Grunneiere kan vente seg høye erstatningssummer