Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

ukraina

Inviterer til markering mot krigen i Ukraina

Russlands angrep på nabolandet Ukraina har sjokkert en hel verden og møtes nå av folkelige demonstrasjoner i mange land. Også i Nome skal motstanden markeres. 

Russlands krigføring mot Ukraina er et alvorlig brudd på folkeretten, og setter uskyldige menneskers liv i fare. Denne krigen må stoppes snarest, heter det i oppropet for arrangementet som har fått navnet Markering for fred og solidaritet.

– Vi inviterer til en tverrpolitisk markering for fred og solidaritet førstkommende torsdag klokka 19.00 ved Ulefoss samfunnshus. Det vil bli appeller og fakler, sier ordfører Bjørg Tveito Lundefaret.

– Så skjedde det vi fryktet, men ikke trodde at ville skje: krig i Europa