Les også:

– Så skjedde det vi fryktet, men ikke trodde at ville skje: krig i Europa