Rune Engehult
Rune Engehult

190 har fått strømkompensasjon – nå kan ordningen bli utvidet