Det har blitt dyrere å produserer gategods.
Det har blitt dyrere å produserer gategods.

Fikk ikke nok betalt for produktene i 2021