Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Gry Anette Rekanes Amundsen
Gry Anette Rekanes Amundsen

Rekordoverskudd i 2021:

– AP og SP mangler troverdighet når det gjelder å redusere folks boutgifter