Kommunestyret 2022

I denne sal ønsker 60 prosent å gi seg