skolene_i_nome

Anbefaler å droppe eksamen for 10. klasse