Frode Sannerholt
Frode Sannerholt

Press på halltid kan være et irritasjonsmoment