stenstadsteinen iginga
FOTO: Frans-Arne H. Stylegar

Samisk tromme vekker håp for eldgammel runestein fra Helgen