Brann krøsset gassflaske (4)

Elbil begynte å brenne