Kirkeverge Mona Halsvik.
Kirkeverge Mona Halsvik.

Én kandidat har meldt seg til den ledige prestestillingen