bjørg anders fylket deling 2022

– Det var uenighet og klare forskjeller i synspunktene