Bjørg Tveito Lundefaret
Bjørg Tveito Lundefaret

Bjørg vil gjøre noe med glatta