Brann krøsset gassflaske (4)

22 griser reddet ut da låve begynte å brenne