Joar Ajer.
Joar Ajer. FOTO: Hege Dorholt

Lønnskompensasjon hjelper ikke Bandak – opprettholder permitteringsvarselet