Joar Ajer.
Joar Ajer.

Lønnskompensasjon hjelper ikke Bandak – opprettholder permitteringsvarselet