skolene_i_nome

Innfører hjemmeskole ut året for 5. til 10. klasse