Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Her kommer Helgen ILs nye skileikanlegg, med snøgaranti. Kåre Langeland peker mot bakken som skal få snølanser for kunstsnø. Det tekniske bygget står snart ferdig, men prosjektet er forsinket og står neppe klart før til neste sesong.
Her kommer Helgen ILs nye skileikanlegg, med snøgaranti. Kåre Langeland peker mot bakken som skal få snølanser for kunstsnø. Det tekniske bygget står snart ferdig, men prosjektet er forsinket og står neppe klart før til neste sesong.

Her etablerer Helgen IL skileikanlegg med produksjon av kunstsnø