Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Arne Olav Kåsene reagerer på at gang- og sykkelstien langs Grønvoldveien ikke blir brøytet. - Det skaper trafikkfarlige situasjoner, hevder han.
Arne Olav Kåsene reagerer på at gang- og sykkelstien langs Grønvoldveien ikke blir brøytet. - Det skaper trafikkfarlige situasjoner, hevder han.

– Her burde det vært brøyta