Janne Gunnerud Ljosåk og Trine Eknes vaksine 2021

Slik er korona-statusen i Nome nå