Barnetrinnet ved Holla 10-årige skole.
Barnetrinnet ved Holla 10-årige skole.

Tredje trinn ved Holla 10-årige må holde seg hjemme i dag