Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

NÅ FLYTER DET: Anleggsleder for Telebryggen AS, Kåre Molteberg, og eiendomssjef i Nome kommune, Tor Olaf Sannerholt, er glade for å kunne se bryggeprosjektet vel i havn, etter en del motvind i anbudsprosessen. På bildet ser vi den gamle piren som nå er skiftet ut.
NÅ FLYTER DET: Anleggsleder for Telebryggen AS, Kåre Molteberg, og eiendomssjef i Nome kommune, Tor Olaf Sannerholt, er glade for å kunne se bryggeprosjektet vel i havn, etter en del motvind i anbudsprosessen. På bildet ser vi den gamle piren som nå er skiftet ut.

Nå er flytebryggene vel i havn