Her legger Rune Engehult frem budsjettforslaget for 2022.
Her legger Rune Engehult frem budsjettforslaget for 2022.

Dette er avgiftsendringene du må belage deg på i 2022