Rune Enghult bakfra

Kommunedirektørens budsjett 2022

Vil legge ned bassenget på Dagsrud – og rive Svenseid barnehage