Egil Stokken
Egil Stokken

Torsdag kveld: 10 millioner ekstra til eierkommunene