Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Lang vei, men realistisk: Det mener utbyggerne, som har planer om å etablere et nytt felt med boligtomter her. Dan Norheim og Tor Magne Nevestveit fra TBE har god tro på prosjektet og neste steg er kartlegging av grunnforholdene.
Lang vei, men realistisk: Det mener utbyggerne, som har planer om å etablere et nytt felt med boligtomter her. Dan Norheim og Tor Magne Nevestveit fra TBE har god tro på prosjektet og neste steg er kartlegging av grunnforholdene. FOTO: Hege Dorholt

Kan dette være løsningen på Lundes tomtemangel?