Thomas Løvgren
Thomas Løvgren

Prisveksten ser ikke ut til å bremse etterspørselen