Leder i Samfunnsutviklingsutvalget, John Harald Rønningen (SP), vil be om en orientering i saken om vann- og avløpsavgiften.
Leder i Samfunnsutviklingsutvalget, John Harald Rønningen (SP), vil be om en orientering i saken om vann- og avløpsavgiften.

Mange huseiere risikerer dobbel vann- og avløpsavgift