Jan Tore Sanner
Jan Tore Sanner

Fryktet endring – får status quo