Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Harald Ovenstrøm har bekymringer rundt etableringen av et deponi her på Kjeldal. I bakgrunnen ligger fjellområdet, hvor Isachsen Anlegg planlegger en fjellhall for lagring av avfallet etter Søve-gruver. Nøyaktig hvor er det foreløpig ikke kommet informasjon om, men slik Kanalen forstår saken vil ikke fjelldeponiet komme i konflikt  med driften av grustaket, eller det merkede turområdet på Husefjell.
Harald Ovenstrøm har bekymringer rundt etableringen av et deponi her på Kjeldal. I bakgrunnen ligger fjellområdet, hvor Isachsen Anlegg planlegger en fjellhall for lagring av avfallet etter Søve-gruver. Nøyaktig hvor er det foreløpig ikke kommet informasjon om, men slik Kanalen forstår saken vil ikke fjelldeponiet komme i konflikt med driften av grustaket, eller det merkede turområdet på Husefjell.

Frykter lokalt deponi må ta imot mer