formannskapet nattjenesten

Nattjenesten: Sykefraværet ligger høyt i Nome