Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Fra befaringen ved Fen skole. I midten ser vi daglig leder i REN Rune Vigdal. (Foto Roger Jensen)
Fra befaringen ved Fen skole. I midten ser vi daglig leder i REN Rune Vigdal. (Foto Roger Jensen)

Fensfeltet kan inngå i ny verdikjede for produksjon av elbil-magneter

Selskapet Rare Earths Norway AS (REN), som sitter på store rettigheter i Fensfeltet, sier for første gang hvordan de ser for seg en verdikjede med utspring fra gruvedrift på Fen.

Så langt har vi bare hørt overordnende analyser av hva REE-mineralene kan brukes til i industrien. Mineralene omtales gjerne som en nøkkel til det grønne skiftet, men hvilke produkter det kan bli aktuelle å stase på har vært ukjent.

– Med utgangspunkt i forekomsten på Fensfeltet, og i samarbeid med blant annet industrien i Grenland, vil det forhåpentligvis være mulig å utvikle en industriell verdikjede for permanentmagneter for bruk blant annet i elbiler og vindmøller, på samme måte som det nå etableres for produksjon av batterier, sier Sturla Steinsvik som er gründer og styreleder i REN.

Informasjonen kommer frem i kjølvannet av et samarbeidsmøte om Fensfeltet i regi av Nome kommune.

Permanent magnet er ifølge wikipedia en magnet som er fremstilt av ferromagnetiske metallegeringer. Disse danner sitt eget magnetfelt og benyttes blant annet til kompassnåler, kjøleskapsmagneter, i mange typer elektriske instrument, i små motorer og generatorer.

Det nevnte samarbeidsmøtet fant sted i slutten av august, med deltakelse fra både REN, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Mattilsynet. Til stede var også statlige myndigheter som DMF og DSA (Direktoratet for mineralforvaltning og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet).

Risikofylt prosjekt 
En av hovedutfordringene for REN er de store investeringene som må til for å kartlegge forekomsten på Fen, og utvikle tilhørende separasjonsprosess.

Dette arbeidet må gjennomføres før man vet om prosjektet er økonomisk levedyktig, presiserer selskapet.

– Det er krevende å komme i gang med et så økonomisk risikofylt prosjekt, og det er spesielt utfordrende på grunn av at denne type prosjekter ikke passer inn i de etablerte ordningene for støttemidler og risikolån, sier Sturla Steinsvik.

Den andre hovedutfordringen er at prosjektet på Fen må finne en balanse mellom EUs ambisiøse tidsperspektiv og tillatelsesprosessene for etablering av mineralindustri i Norge.

Vanligvis tar slike prosesser 10 til 20 år i Norge, slik Kanalen tidligere har omtalt. Men EU har betydelig større hastverk, og ønsker en etablering av ny gruvedrift etter REE-mineraler innenfor et femårsperspektiv.

REN har bedt norske myndigheter om at arbeidet med Fen prioriteres slik at prosessene kan gå raskt og sikkert. Dette arbeidet er også koordinert sammen med Norsk Bergindustri, Norsk Industri og Norsk Arbeidsmandsforbund, heter det i en pressemelding sendt ut tirsdag.

Varsler nytt boreprogram 
Nome kommune og REN samarbeider for å kartlegge utfordringer og se nærmere på de
prosesser man må igjennom for å oppnå nødvendige konsesjoner og tillatelser.

– Vi er opptatt av en ansvarlig og miljøakseptabel ressursutnyttelse. Forekomsten er så stor at det må planlegges for generasjoner. Over 70 års erfaring fra mineralutvinning i Norge har lært oss at god og tett dialog med alle interessenter er avgjørende viktig, sier Steinsvik.

I høst skal det gjennomføres et begrenset boreprogram. REN skal bore for å kartlegge forekomsten og hente ut materiale som skal brukes til å utvikle prosessene med å rense og separere ut de sjeldne jordartsmineralene.

Dette er Rare Earths Norway AS (REN)

Hovedeier i REN er Hustadlitt AS, som er bygd opp av industrigründer Sturla Steinsvik. Hustadlitt har over 70 års erfaring med gruvedrift og mineralutvinning blant annet i Møre og Romsdal (Hustad Kalk AS og Hustadmarmor AS) og Nordland (The Quartz Corp AS og Brønnøy Kalk AS).

REN har leterettighet for om lag 85 % av REE-forekomstene på Fen.

REE-mineraler inngår som kritiske elementer i teknologien som blant annet ligger til grunn for elektrifiseringen av transportsektoren og grønn energiforsyning fra vindkraft.