Fra befaringen ved Fen skole. I midten ser vi daglig leder i REN Rune Vigdal. (Foto Roger Jensen)
Fra befaringen ved Fen skole. I midten ser vi daglig leder i REN Rune Vigdal. (Foto Roger Jensen)

Fensfeltet kan inngå i ny verdikjede for produksjon av elbil-magneter