Den omdiskuterte slagghaugen etter gruveaktiviteten på Søve, skal nå ryddes vekk. Isachsen Anlegg AS har vunnet anbudet om totalentreprisen, som inneholder en deponiløsning ved Nome Pukk på Kjeldal. Her fra sist NND gjorde undersøkelser ved Søve. I midten sektordirektør Nils Bøhmer.
Den omdiskuterte slagghaugen etter gruveaktiviteten på Søve, skal nå ryddes vekk. Isachsen Anlegg AS har vunnet anbudet om totalentreprisen, som inneholder en deponiløsning ved Nome Pukk på Kjeldal. Her fra sist NND gjorde undersøkelser ved Søve. I midten sektordirektør Nils Bøhmer.

Radioaktivt Søve-avfall havner i deponi på Kjeldal