Starter gjennomgang: Helsesjef Lillian Opedal sier at kommunen nå starter en gjennomgang av ordningen for hjemmetjenestens nattevakter. Det skjer etter varsel fra hovedtillitsvalgte i Fagforbundet, og klager fra både brukere og pårørende.

Fikk ingen politiske signaler om nattjenesten