Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Fra venstre: Wenche Bjønnes (25 år), Aud Inger Fjøsne (25 år), Wibeke Kittilsen (25 år), Kari L Møllen (25 år), Inger Haugane (25 år), Laila Hartveit (25 år), Rolf Fredrik Andersen (25 år), Bjørn Ale Nilsen (25 år), Ragnar Dorholt (40), Kristin Ødegård (25 år), Anne Elisabeth Øygarden (40 år), Bjørg Enggrav (25 år), Birte Nesteng (40 år), Cecilie Hansen (25 år).
Ikke tilstede: Mona Odinsen (25 år), Mette Hansen (25år)
Fra venstre: Wenche Bjønnes (25 år), Aud Inger Fjøsne (25 år), Wibeke Kittilsen (25 år), Kari L Møllen (25 år), Inger Haugane (25 år), Laila Hartveit (25 år), Rolf Fredrik Andersen (25 år), Bjørn Ale Nilsen (25 år), Ragnar Dorholt (40), Kristin Ødegård (25 år), Anne Elisabeth Øygarden (40 år), Bjørg Enggrav (25 år), Birte Nesteng (40 år), Cecilie Hansen (25 år). Ikke tilstede: Mona Odinsen (25 år), Mette Hansen (25år)

Kjenner du noen av jubilantene?