Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Rundkjøring: På 1990-tallet ble en mindre rundkjøring i krysset mellom riksveg 36 og Jernværksvegen fjernet.  Statens vegvesen ønsker ikke en reetablering, slik Nome kommune har bedt om.
Rundkjøring: På 1990-tallet ble en mindre rundkjøring i krysset mellom riksveg 36 og Jernværksvegen fjernet. Statens vegvesen ønsker ikke en reetablering, slik Nome kommune har bedt om.

– Vi mener dette krysset er trafikkfarlig